top of page

THE SUSPENSION OF DISBELIEF

 

Met The Suspension of Disbelief nodigt
Z33 het kunstenaarsduo Sarah & Charles uit voor een eerste grote solotentoonstelling. In
een totaalproject dat verschillende installaties en twee kortfilms bevat, begeeft de bezoeker zich in een wereld vol paradoxen, in een continuüm tussen fictie en werkelijkheid.

Onmaat

 

Sinds jaar en dag biedt Z33 een platform aan opkomende Belgische kunstenaars met een kritisch oog op de maatschappij of op hun eigen artistieke praktijk. Door jonge kunstenaars op het juiste moment in hun carrière een eerste solotentoonstelling aan te bieden, wil Z33 een katalysator zijn voor de (verdere) uitbouw van een internationale loopbaan. Na o.a. Kris Verdonck, Philip Metten, Frederic Geurts, Ives Maes en Gert Robijns, is het nu de beurt aan Sarah & Charles. Sarah & Charles ontlenen hun beeldtaal zowel aan film als theater en beeldende kunst. Ze inspireren zich op cinema, refereren aan narratieve technieken, spelen met de illusie en het theatrale, met “achter en voor de schermen”, met dans, installatiekunst en met de machine van het tentoonstellen op zich.

Die multi- of interdisciplinariteit en het spel dat gespeeld wordt met verschillende presentatiemodellen biedt een toegevoegde

Sarah & Charles, Film still Props for Drama : Suspension of Disbelief, 2013

waarde in het onderzoek dat Z33 de laatste jaren voert naar de praktijk en modaliteiten van het tentoonstellen, zoals bv. in de tentoonstellingen van Philip Metten, Kris Verdonck en Åbäke. Bovendien past het werk van Sarah & Charles in de visie van Z33. Door projecten te maken die verankerd zijn in onze samenleving en door maatschappelijke fricties aan de oppervlakte te laten komen, toont Z33 niet de maat, maar de onmaat. Dat is ook wat Sarah & Charles doen: doorheen hun oeuvre spelen ze een spel met de toeschouwer dat zich afspeelt op de grens tussen echt en onecht. Met behulp van de beelden die ze creëren, kneden ze de bewustwording, de ervaring en het (on)geloof van de kijker. Ze spelen in op de persoonlijke beleving van de toeschouwer, stellen eisen aan zijn verbeeldingskracht en bevragen de kenbaarheid van de realiteit.

Met het werk van Sarah & Charles biedt Z33

haar bezoekers weer een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. 

The Suspension of Disbelief

The Suspension of Disbelief, de tentoonstelling van Sarah & Charles in Z33, werkt als een filmische of theatrale totaalervaring. Zodra je de tentoonstelling binnenstapt, kom je in een wereld van tegenstellingen terecht: feit versus fictie, af versus onaf, front- versus backstage. Wat is echt en wat niet? Is dit werk voltooid, of zitten we in de montagefase? Sta ik voor of achter de schermen? Waar stopt de tentoonstelling en waar begint de scenografie? Doorheen de tentoonstelling wordt continu gerefereerd aan narratieve technieken en komen allerlei cinematografische en theatrale elementen naar voor. We zien een verblindende lichtinstallatie, een groot zilveren gordijn, ab-

stracte theaterdecorstukken, beschrijvingen van geluidseffecten… In het laatste werk in de tentoonstelling, ‘Props for Drama: Suspension of Disbelief’, worden die elementen uiteindelijk samengevoegd in een verhalend geheel. In een surreële musical film tegen een geabstraheerdeachtergrond die typisch is voor het genre, wordt de kijker meegenomen in een spel van “story within a story” vol onwerkelijke gebeurtenissen. Deze kortfilm, die qua sfeer haaks staat op de rest van ‘The Suspension of Disbelief ’, is het meesterstuk van deze tentoonstelling.

Catalogus

 

Deze publicatie is referentieel opgebouwd en vraagt bijgevolg een specifieke manier van lezen. Het eerste deel van het boek is een kaderende tekst over het oeuvre van Sarah & Charles, geschreven door Laurence Dujardyn, onafhankelijk curator en kenner van hun werk.
Het tweede deel is een fotokatern, waarin beelden van vroegere werken, van nieuwe werken en beelden uit de tentoonstelling in Z33 samengebracht worden in een geheel. Het abécédaire dat het derde deel van het boek vormt, geeft aan de hand van kruisverwijzingen een beeld van de inspiratiebronnen van Sarah & Charles. Het is een associatieve lijst van termen uit de film-, theater- en beeldende kunstenwereld die samen een referentiekader vormen voor hun oeuvre. Beide teksten, de oeuvretekst van Laurence Dujardyn en het abécédaire, staan in nauwe interactie met elkaar en werken ook onderling verwijzend door het gebruik van deze tekens Zowel de publicatie als de tentoonstelling in Z33 gunnen je een blik in het universum van dit eigenzinnige duo.

bottom of page